Wizyty z przewodnikiem

Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy z władzami miejskimi, Związek Studentów Uniwersytetu Maderskiego (AAUMa) rozpoczął nowy projekt, który możliwia poznanie historii ratusza Funchal (Paços do Concelho - Pałac Gminny) i kolekcji dzieł sztuki, która się tam znajduje.

Wizyta ma na celu pokazanie budynku na zewnątrz i wewnątrz, między innymi skrzydła szlacheckiego ratusza. Przewodnikami podczas wizyty są obecni i byli studenci różnych uniwersytetów europejskich, którzy współpracują w tym projekcie kulturalnym z portugalskimi badaczami.

Wizyty są organizowane w dni robocze, o godzinie 11 i trwają około godziny.

Historia

Początkowo administracja wyspy składała się z dziedzicznych kapitanii, które stanowiły część systemu feudalnego państwa. Niemniej, w krótkim czasie stały się one niewydolne i potrzeba było stworzenia nowego systemu władzy, który opierał się na Homens Bons (Dobrzy, Szlachetni Ludzie), czyli zasłużonych obywatelach miasta.

W 1453 roku król Alfons V nadał Funchal prawa gminy. Manuel, książę Beja i Viseu i przyszły król Portugalii (Manuel I), zarządził wybudowanie na swoich terenach (Campo ou Chão), zlokalizowanych na wschód od Ribeira de Santa Luzia (rzeka Świętej Łucji), kilku budynków użyteczności publicznej, między innymi Paço dos Tabeliães (Pałac Notarialny) i ratusza. Nowa siedziba władz miejskich, znajdująca się za katedrą, została otwarta w 1491 roku, a w 1508 Funchal otrzymało prawa miejskie

W XIX wieku ratusz został przeniesiony do nowego budynku, znajdującego się przy placu katedralnym. Budynek stanowił część spłaty długów jakie jej właściciel posiadał względem skarbu królewskiego.

Rozwój miasta zmusił jednak władze do szukania nowego, większego budynku, co zaowocowało przeniesieniem ratusza do Palácio Carvalhal Esmeraldo (Pałac Carvalhal Esmeraldo), który znajdował się tuż obok dawnego kolegium jezuickiego. Początkowo był on jedynie wynajmowany, niemniej w 1883 roku dokonano jego zakupu i stanowi on własność miasta do dziś.

W latach czterdziestych XX wieku budynek ratusza został poddany przebudowie. Zgodnie z projektem architektów Carlosa Ramos i Raula Lino zmianie uległo wnętrze pałacu jak i tereny wokół niego.

Rezerwacja

Rezerwacje nie są obowiązkowe, niemniej gwarantują odbycie wizyty we wskazanym terminie. Wizyty grupowe ustalane są w kolejności zgłoszeń, a każda grupa nie może przekraczać liczby 15 osób.

Rezerwacji można dokonać w jednym z naszych sklepów Gaudeamus, pocztą elektroniczną na adres visit@aauma.pt bądź telefonicznie, pod numerem +351 291705060.

Wizyta kosztuje 3,50€, niemniej istnieją także zniżki dla młodzieży, osób starszych oraz grup zorganizowanych.

Wizyty dla dzieci do lat sześciu oraz dla szkół z Madery są bezpłatne.

Kontakt

Wizyty z przewodnikiem w ratuszu

Dni robocze, godzina 11:00.
Początek: wejście budynku.

Rezerwacje możliwe za pomocą:
Tel.: +351 291 70 50 60
E-mail: visit@aauma.pt